Phul Tulite Amar Barai Bhalo Lage Hiya

Phul tulite amar barai
Bhalo lage hiya bagane
Sethai ase param priya
Amar prabhu amar sandhane