Keno Asha Shudhu Dhara Buke Keno

Keno asha shudhu dhara buke
Keno britha asha
Hetha ache shudhu marmo piran
Nahi bhalobasa