Jiban Amar Maran Amar

Jiban amar maran amar
Sabar tushite chahe
Bidhatar joy sabar hridaye
Paramanande gahe