2.

Aurobindo — the boldest revolution.
Sri Aurobindo — the quickest evolution.