Pashan Hriday Taito Bujhi Dekha Nahi Dao

Pashan hriday taito bujhi dekha nahi dao
Kalush jiban taito bujhi balte nahi chao