Tomar Bani Na Shunile Jiban Jani Habe

Tomar bani na shunile jiban jani habe nishphal
Thambena go jani ami amar hiyar chokher jal