Stabdha Karo Stabdha Prabhu Maner Praner

Stabdha karo stabdha prabhu maner praner chapalata
Amar majhe phute jeno tomar madhur saphalata