Kandte Habe Dhara Tale Sabar Mukti Lagi

Kandte habe dhara tale sabar mukti lagi
Bijoy giti gaite prabhur habo anuragi