Sabai hase Jakhan Ami Bali Amar Katha

Sabai hase jakhan ami bali amar katha
Prabhu keno nahi daki tomai nirabata