Keman Kare Pujbo Tomai Shikhechi Aj

Keman kare pujbo tomai shikhechi aj shikhechi
Keman kare tushbo tomai jenechi aj jenechi