Tomar Ashish Mathai Niye Tomar Chokher

Tomar ashish mathai niye
Tomar chokher samukh diye
Chalbona ar kabhu banka pathe
Nambo na je nimnagami srote