Chali Shudhu Chalar Tare Hiya Kanpe Baroi

Chali shudhu chalar tare
Hiya kanpe baroi dare
Pache pari nutan kono jale
Baki jiban kale