Nikhila Bhubana Amara Apana Amar Nijer

Nikhila bhubana amara apana amar nijer deha
Bahire amar keha nai ar par nahe ar keha