Nutan Jiban Nutan Jiban Naba Tapaner Alok

Nutan jiban nutan jiban naba tapaner alok kamana jahar sadhana
Se tapanere karibo pranati karibo minati