Ghumiye Ache Paran Pakhi

Ghumiye ache paran pakhi
Chanchukhana pakhai dhaki
Jagiye diyo kamal karo sparshe
Mago tomar ahoituki harshe