Jyoti Mor Ankhi Tara Antare Amarata Ami Jani

Jyoti mor ankhi tara antare amarata
Ami jani paramer dhrira bandana hara