Charidike Agni Prachir Sumadhur Ashroy Agnir

Charidike agni prachir sumadhur ashroy agnir
Agni puta niranjan sthir manaber hriday mandir