Shanti Moitri Swadhinata Bani Swarga Haite

Shanti moitri swadhinata bani
Swarga haite anila je tani
Kothai ekhan se deba murtiman
Kotha se amar jyotir dishari
Antaratama dyulok bihari
Kotha narayan jagrata bhagaban