Sakaler Prane Amar Paran Sabar Bijoye Amar

Sakaler prane amar paran
Sabar bijoye amar nishan
Urate chahi go ajike prabhate he mor param prabhu
Kemane tomar pratishta habe
Amader ei pankhil bhabe
Daibi swabhab phutibe ki mor khudra jibane kabhu