Surjya Mukhije Nayan Jugal Surjye Dekhai

Surjya mukhije nayan jugal surjye dekhai bhitar kaye
Tar preranai hateche saphal snigdha madhur dakhin baye