Janam Amar Sarthak Habe Sarthak Habe Asha

Janam amar sarthak habe sarthak habe asha
Antare mor jagao janani asimer bhalobasa