Tomar Paye Na Janale Bhakti Bhara Nati Raibe

Tomar paye na janale bhakti bhara nati
Raibe dure bahu dure amar agragati