Shanti Amar Dhyan Shanti Amar Pran Shantir

Shanti amar dhyan shanti amar pran shantir anuragi
Shantir dhyane ami shantir duare thami shanti karuna magi