He Param Pita Purao Amar Saral Praner

He param pita purao amar saral praner chaowa
Tomar karuna jani jani ami tomar madhur haowa