Ei Duniyai Raje Kebal Mitthya Kolahal Sabar

Ei duniyai raje kebal mitthya kolahal
Sabar prane lukiye thake bhishan halahal