33. Sabar sathe nahi chali

Sabar sathe nahi chali
Ekla ami chali
Dekhle keha lukai deha
Kathati nahi bali