47. Ekla pathe

Ekla pathe ghure berai
Tomar dekha lagi
Ashar sathe ghumai ami
Kanna sathe jagi