Chaowa Paowar Shesh Habena

Chaowa paowar shesh habena
Shesh habena
Amar lagi keha amar
Hat dharena