Surjya Debata

Surjya debata pranam
Japi abiram taba madhu nam
Toma pane chahi jaya giti gahi
Taba ankhi mor sudham