67. Bandhiya bandhiya

Bandhiya bandhiya amar amire
Narak jatana pai
Khuliya khuliya amar swarupe
Swarger sukh khai