Tomar Sathe

Tomar sathe khelbo jedin
Sabar sathe khelbo
Tomar prane milbo jedin
Sabar prane milbo