Kothai Thaki Kothai Chali Nahi Jani Jani Shudhu

Kothai thaki kothai chali nahi jani
Jani shudhu mago tomar charan khani