Chokh Khulile Sabiy Andhar Sabiy Nibir Kalo

Chokh khulile sabiy andhar sabiy nibir kalo
Chokh mudile sabiy madhur asimatar alo