Jibane Marane Tomar Charane Shudhu Ek Mor

Jibane marane tomar charane shudhu ek mor chaowa
Tomare tushibo tomar lagiya ei hok mor paowa