Tomar Lagiya Kandite Chahina Taba Jaya Giti

Tomar lagiya kandite chahina
Taba jaya giti kabhu je gahina
Tabu dibanishi more bhalobaso
Maner kalima hasi mukhe nasho