Jap Tap Mor Bhalo Nahi Lage Bhalo Lage

Jap tap mor bhalo nahi lage bhalo lage shudhu kamana
Jagibe ki hai hridaye amar rupantarer eshana