Nijere Karite Dibas Rajani Bishwas He Param

Nijere karite dibas rajani bishwas
He param priya ei shudhu mama abhilash