Nahi Jani Jiban Keno Halo Patha Bhrashta Nahi

Nahi jani jiban keno halo patha brashta
Nahi jani swapan madhur keno halo nasta