Basana Mor Anlo Deke Nirash Nadir Tire

Basana mor anlo deke nirash nadir tire
Hethai ami kandi kebal hiyar ashru nire