Janani Mirar Snehabhara Ankhi

Janani Mirar snehabhara ankhi
Kemane ami je pari go bhulite
Hethai hothai sara duniyai
Rahibo mayer charan dhulite