Haste Habe Nutan Hasi Balte Habe Nutan

Haste habe nutan hasi balte habe nutan katha
Tabe jani uthbe phute jibane mor saphalata