Manase Chahigo Samata Hridaye Chahigo

Manase chahigo samata
Hridaye chahigo mriduta
Parane chahigo dhirata
Sharire chahigo dhrirata