Maner Jatana Hiyar Bedana Jabena Chhariya

Maner jatana hiyar bedana jabena chhariya amare
Jadi nahi tushi nimeshe nimeshe amar hridaye sabare