Palayan Nahe Pratishta Chahi

Palayan nahe pratishta chahi sundar hok pran
Sarthak hok chira jibaner satyanu sandhan