He Amar Man Kariyo Na Deri Dako Go

He amar man kariyo na deri
Dako go prabhure dako
Prabhur charane chintar ban
Bhakati bhariya rakho