Gahite Chahina Shunite Chahina Biraher

Gahite chahina shunite chahina biraher giti ar
Prabhu toma lagi rekhechi khuliya amar hiyar dwar