Joy.. He Param Prabhu Kebal Tomar Joy

Joy joy joy he param prabhu kebal tomar joy
Tomar kripai dhanya haite chahi je haite loy