E Bishal Dhara Pabe Ki Go Kabhu

E bishal dhara pabe ki go kabhu
Shantir darashan

Translation

This vast world, will it ever see
Silence-peace?