Manush Haye O

Manush haye o
Amanush se je
Sadhana jahar nai

Translation

No inner life he has,
Although a human being.
Therefore, he is an animal.