4. Kandiya kandiya

Kandiya kandiya hasiya hasiya tomar charan cheyechi
Nachiya nachiya uriya uriya sunil akashe utechi